Alle innlegg av fremadmin

Skøyte- og Bandy Skolen 2022/23

Skøyte- og Bandy skolen: har først og fremst fokus på lek og moro på isen.
Gjennom lekpregede øvelser videreutvikles skøyteferdigheter, samt kølle/bandyteknikk. Alle aktiviteter vil være tilpasset i forhold til at deltakerne har ulik kompetanse. Her er det plass til ALLE, uansett nivå

Tid og sted: Vi holder oss på Frembanen og starter opp med innebandy ute på gressmatten og fortsetter med skøyter når isen ligger.

  1. klasse – onsdager kl 17.00 til 18.00 starter opp 9. november
  2. klasse – tirsdager kl. 17.00 til 18.00 starter opp 8. november

Utstyr: Klubben har innebandy utstyr til utlån, dere trenger kun joggesko.

Når isen ligger trenger dere hjelm og skøyter.

På isen anbefales det knebeskyttere for alle. Dette fordi det ofte blir knall og fall og med beskyttelse vil barna slippe å få vondt, samt at det gjør barna tryggere på isen. De kan fort få en dårlig opplevelse hvis de får vondt hver gang de faller.

Frem-31 stiller med køller og baller for de som ikke har.

Utlån av skøyter: Frem-31 har endel skøyter som vi veldig gjerne låner ut for sesongen.

Organisering:

Aktiviteten organiseres av trenere fra Frem-31. De vil sette opp leker og øvelser, og instruere barna. Vi trenger derimot noen foreldre på banen for å hjelpe å holde orden i gruppene😊

Påmelding: Det er bare å møte opp, men er veldig fint om alle som er interessert i å delta melder seg inn i Spond-gruppen “Skøyte- og bandyskolen, 2022/23”. https://group.spond.com/ACZSZ

Videre informasjon og Spørsmål: Videre informasjon kommer i Spond

Spørsmå kan også rettes til Jo Rønnevig,

Håper vi ses! 😊

GRATULERER MED TILDELING FRA SPAREBANKSTIFTELSEN DNB

Frem-31, har igjen vært så heldige å få tildelt midler fra Sparebankstiftelsen DnB. Denne gangen fikk vi 45 tusen kr til innkjøp av nye drakter til fotballgjengen! Fotballgruppen har nå fått utdelt nytt draktsett (drakt, short og sokker) til alle årskull.😊 En stor tusen takk til Sparebankstiftelsen DNB.

Vi benytter muligheten også til å minne alle om å melde seg inn i klubben, se linke på klubbens nettsiden.

Årsmøtet arrangeres digitalt , sakliste og -dokumenter.


NB! På grunn av gjeldene retningslinjer fra kommunen, må årsmøtet arrangeres digitalt i sin helhet. Møtetidspunkt er som tidligere annonsert 23. mars 2021 kl 20.00. For å delta bruk lenken: https://frem.whereby.com/årsmøte. Møtet vil starte kl. 20. Vi ber om at alle deltakere kobler seg opp fra 19:30 for å sortere ut evt. tekniske problemer før møtestart.

Vedlagt følger som tidligere annonsert sakliste og -dokumenter til årsmøtet. Melding om dette er distribuert på e-post til registrerte medlemmer.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
styret

Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i Frem-31

Styret innkaller herved til årsmøte i Frem-31.

Årsmøtet avholdes 23. mars 2021 kl 20.00 på Klubbhuset i Nordraaks vei 65.

Ligger vi an til å bli flere enn det føringene tilsier eller noen er i karantene eller med symptomer, får vi finne en løsning der deler av forsamlingen deltar digitalt.

Dersom du planlegger å delta:
  • Vennligst gi beskjed på admin@frem-31.no innen 19. mars.
  • Dersom du har symtomer eller er i karantene, gi beskjed innen den samme datoen eller så tidlig så mulig etter.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars 2021 til admin@frem-31.no. Vennligst bruk vedlagte mal.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Frem-31.no og på e-post til registrerte medlemmer. Årsrapport og revidert regnskap for 2020 finner du her.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Frem-31 i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Frem-31. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Frem-31s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Frem-31 kontaktes på admin@frem-31.no.

Innkallingen er distribuert på e-post til registrerte medlemmer i tillegg til utlysningen her.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret


FREM-31 må ha nye medlemmer i Styret


Innen midten av mars i år trenger Frem-31 nye kluter til posisjoner i Styret og vi trenger 3 nye medlemmer.

Styreleder, Fotball leder og ett Styremedlem

Vi bøyer oss i støvet henholdsvis for Nicolai Gedde som Styre leder og Yngve Kvistad som Fotball-leder etter flere år med formidabel innsats. De har lagt til rette/strømlinjeformet slik at de som kommer etter får en enkel oppgave å føre rollene videre.

Nå er tiden inne for å melde sin interesse, og ta plass i Klubben i vårt hjerte Frem-31.

Den drives på frivillighet, som gir lav terskel for deltakelse økonomisk sett, og slik kan det fortsette.

Båndene mellom barna på Lysaker skole og Klubben er som smidd, og Frembanen er en hærlig arena for samhold i idrettens tegn. Barna på Lysaker skole sogner jo til sin lokale Klubb, og gir en unik plass
for barna og sine foresatte til å bygge gode relasjoner og nye bekjentskaper.

Fotball og Bandy spilles med full innsats av våre håpefulle, og nå har dere muligheten til å delta i Frem-31 sin videre utvikling og ikke bare stå på sidelinja.

Det er en god følelse å se tilbake på innsats for Klubben den dagen barna er blitt større går i 6-7 klasse, og Frem31-deles speller i sine gul-blå drakter. Prizeless til orientering!

«Du speller for flere enn bare dæ sjæl « når du speller/deltar i Frem-31
( sitat fra en sang til en klubb på Østkanten i hovedstaden )

Så kjære foresatte, mødre og fedre som har barn på Lysaker skole i første-andre-tredje-fjerde osv…….. la ballen rulle og ta plass i Styret!

Ta kontakt med en av oss om å stille og/eller forslag til noen dere vet som kan være aktuelle.

Arne Thoen  epost: arne.thoen@kulelager.no
Cecilie Bruusgaard epost: cecilielandgraff@gmail.com
Arild Akre epost: arild.aakre@gmail.com

Sportslig hilsen
Valgkomiteen Frem-31
Arne Thoen

Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i Frem-31

Vi innkalte opprinnelig til årsmøte i mars. Det ble utsatt pga. koronasituasjonen. Siden vi nå kan arrangere årsmøte innenfor gjeldende retningslinjer, innkaller vi herved på nytt.

Årsmøtet avholdes derfor 31. august 2020 kl 20.00 på Klubbhuset i Nordraaks vei 65.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 17. august 2020 til admin@frem-31.no. I så fall, vennligst bruk vedlagte mal.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Frem-31.no og på e-post til registrerte medlemmer.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Frem-31 i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Frem-31. Alle medlemmer har uansett møte-, tale- og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Frem-31s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Frem-31 kontaktes på admin@frem-31.no.

Innkallingen er distribuert på e-post til registrerte medlemmer i tillegg til utlysningen her.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret

Forslagsskjema til årsmøte i Frem-31 2020


Takk for støtte ifbm. uteblitt 17.mai!

I år ble det ingen 17. mai-feiring. Kiosken vår på Strand denne dagen uteble dermed. Den gir oss en viktig inntektskilde årlig.

Som plaster på såret har vi likevel mottatt 17.mai-bidrag på Vippsnr vårt (#86522). Totalen er på over 10.000 kr fra mer enn 40 givere! Tusen takk for støtten! Dette er til sammenligning mer enn 1/4 av nettofortjenesten fra fjorårets 17. mai-kiosk!