Kontaktpersoner

Leie av klubbhuset bestilles under siden Fremhuset. Spørsmål angående dette rettes til
Malin Larsen, husstyrer og styremedlem malinlars@gmail.com

Øvrige i styret:

Leopold von Ubisch, styreleder, leopoldvonubisch@gmail.com

Christine Sagstuen, nestleder, Christine.Sagstuen@antalis.com

Jo Rønnevig, styremedlem, joronn@gmail.com

Alex Aspheim, styremedlem, a.aspheim@gmail.com

Therese Gaare Stokkevåg, leder fotball, theresegaare@gmail.com

Jarand Kleven, leder fotball jarand.kleven@aktivkontroll.no

Christian Stang, leder bandy, chstang@hotmail.com