Informasjon fra Håndballavdelingen

Treningsavgift SK Frem-31 Håndball Jenter født 2007 2015/2016 sesongen

Klubbmedlemsskap:
Klubbmedlemskapet gjelder for kalenderåret og kommer i tillegg til treningsavgiften. Treningsavgiften gjelder sesongen/skoleåret (ikke kalenderåret). Les mer om hva klubbkontingenten brukes til.

Kontingenten (500,-/900,-) innbetales til konto 1627.32.09003(Klubbkonto)
Inbetaling merkes med barnets fulle navn og Håndball J07

Betalingen være registrert innen lørdag 17. oktober, slik at barnet er forsikret i håndballcupen.

Treningsavgift:
Treningsavgift kommer i tillegg til klubbkontingenten. Treningsavgiften dekker løpende utgifter til laget. Avgiften går til for eksempel deltakelse cup, utstyr (mål, premier, tape, plaster etc.), Norges Håndballforbund osv. Treningsavgift for J07 settes til 500,- for sesongen 2015/2016.

Kontingenten (500,-) innbetales til konto 1201.16.42150 (Lagkonto)
Innbetaling merkes med barnets fulle navn og Håndball J07

Frist for betaling 30. september 2015

Spørsmål

Eventuelle spørsmål knyttet til treningsavgift kan rettes direkte til Jo Husby på trening, johusby@hotmail.com eller mob. 45 40 10 38