G 2009

Gutter 2009 har flyttet treningene ut på kunstgresset.
Vi trene på onsdager kl. 18:00 – 19:00 på bane 5c og 5d.

Heia Frem!