G/J 2009

Gutter/Jenter 2009 har flyttet treningene ut på kunstgresset.
Vi fortsetter å trene på torsdager kl. 17:00, men har fått utvidet tid til kl. 18:30 (bane 5d).

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Terminliste “lørdagsserien”
Denne er særdeles veiledende siden klubbene selv blir enige om kamptidspunktene.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Heia Frem!