G/J 2010 – Høsten 2016

Frem-31 håper og tror det blir startet opp enda et fotballag når skolen starter i august og nye førsteklassinger starter ved Lysaker skole.

Foreldre med barn som har et ønske om å spille fotball bes ta forbindelse med leder i fotballgruppa, Terje Omland.
terje.omland@elkem.no

Velkommen skal dere være!

Heia Frem!