Sprøyting av banen

Bandysesongen er i gang og islegging på Frembanen nærmer seg. Vi kan garantere fotballforhold fram til 15.11. Etter denne datoen kan imidlertid mål bli ryddet av banen og sprøyting startet opp uten forvarsel – når forholdene for sprøyting vurderes som tilstrekkelige. Vi ser fram til en ny sesong med stadig økende antall bandyspillere!

Velkommen 1. klassinger!

Vi i Frem-31 er representert første skoledag på Lysaker skole for å fortelle om hvordan dere blir med i klubben! For de som ikke kjenner oss, har vi et fotball- og bandytilbud. Grenene har naturlig nok hovedaktivitet henholdsvis om sommeren og vinteren. Dette er en helårskombinasjon av aktiviteter som svært mange barn opplever som morsom, motiverende og utviklende. Vi har som mål å være en lavterskel klubb med lavt prisnivå, og å skape motivasjon og idrettsglede gjennom fellesskap og samhandling.

I etterkant av presentasjonen første skoledag, vil det bli samling for de interesserte på Frembanen. Her vil det gis mer detaljert informasjon. Vi vil lodde stemningen blant foreldre for trener- og koordinatorrolle for i første omgang fotballaget. Erfaringsmessig er det opptil flere gode kandidater til disse rollene, og vi har grunn til å tro på det i år også!

Velkommen til Frem-31!

Påmelding til Fotball og bandytreningsleir i Kongsvinger

Helgen 21.-22. sep 2019

Årskullene 2011, 2010 og 2009 inviteres til å delta på en felles fotball og bandy treningsleir. Her blir det en god blanding av sportslige utfordringer og sosial relasjonsbygging for alle.

Dette er et tilbud til alle, uavhengig av om du kun spiller fotball eller bandy. Her skal alle få prøve seg i begge idretter. Vi legger opp til at de som ikke spiller på bandylaget skal få egen istid hvor vi har litt mer lekbetonte øvelser. Fotball og bandy komplimenterer hverandre fint med balanseøvelser, koordinasjonsøvelser og lagspillforståelse. Frem-31 har litt utstyr til utlån ved behov.

Årets treningsleir arrangeres i Kongsvinger, med overnatting i klasserom i Kongsvingerhallen. Kjøretid til Kongsvinger er rundt 1 t 20 min hver vei.

Alle tidspunkt er ikke helt klart, men kort forklart er kjøreplanen som følger:

• Avreise til Kongsvinger lørdag morgen.

• En skøyte-økt før lunsj og en fotball-økt etter lunsj.

• Overnatting i klasserom i Kongsvingerhallen.

• Søndag blir det en fotball-økt før lunsj og en skøyte-økt etter lunsj, før vi reiser hjem.

På lørdagskvelden legger vi opp til en bowlingrunde, før vi spiser middag og avslutter med lørdagsgodt og film.

Bidrag fra foreldre Vi trenger hjelp av noen foreldre til å kjøre frem og tilbake. Vi har også behov for foreldre som kan hjelpe til underveis med den generelle logistikken som å holde orden. samt hjelp med barna. I tillegg kan det være fint om noen stiller som hjelpere på treningene, enten på eller av banen. Ingen egenandel for foreldre. Meld interesse til lagets trener.

Påmeldingsfrist er 29. august Egenandelen på 1000 kr. per barn dekker da all aktivitet og mat på turen. Påmelding skjer gjennom “min idrett” og ved betaling. Velg linken her og logg inn på minidrett.no

https://mi.nif.no/Event#330339-011

“Min idrett” sidene er ikke alltid like hjelpsomme, så hvis direktelinken til arrangementet ikke virker kan dere logge FØRST inn i “minidrett” så lime inn denne linken. Eventuelt søke den opp ved “Påmeldinger” og søke “Fotball og bandy”. Har dere problemer kontakt Christian Stang. Vi håper dette er av interesse for alle sammen.

Mvh 2011, 2010 og 2009 Trenerne

Tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB

Vi er tildelt 38.000 kr for nødvendige bandyinvesteringer: nye mål, keeperskinn og køller! Takk til Sparebankstiftelsen DNB og bandyleder Christian Stang som primus motor fra vår side.

Investeringen med klubbens midler til mål vedtatt på sist årsmøte, blir dermed istedet fullfinansiert med denne støtten. Ikke nok med det – siden målene er kjøpt inn under budsjett, dekker tildelingen etter avtale med stiftelsen også keeperskinn og køller. Vi får med det frigjort midler til ytterligere investeringer.

Vi benytter sjansen til å ønske alle medlemmer og følgere en riktig god sommer!

Ny rekordinntjening til klubben på 17. mai!

Takk til Christian Stang og Per Olav Nyborg som prosjektledere for hver sin Frembod på 17. mai, samt alle planlagte og impulsive bodvakter, kakebakere, riggere, utstyrsutlånere og sist men ikke minst alle gode kunder. Takket være dere alle fikk vi inn 38.000 kr netto til klubben. Dette er penger som uavkortet vil gå til å tilrettelegge for barne- og ungdomsidretten.

Neste år stiller vi med mer brus! Forhåpentligvis har Vipps også gjort erfaringer i år som de tar med seg til neste år. Vi beklager vippsing via privatnummer som en kriseløsning denne gangen. Under normale omstendigheter baserer vi oss utelukkende på betaling direkte til klubben.

Takk til bidragsyterne på dugnaden!

Takk til de 15-20 personene som stilte opp og bidro på årets dugnad! Klubben drives basert på dugnadsinnsats. Det gjelder trenere, styret og øvrige som stiller opp der det trengs for å drifte klubben. Vi oppfordrer alle med utøvere i klubben til å engasjere seg i stort og smått når det etterspørres for å få til et levende lokalt idrettsmiljø. Takket være gårsdagens dugnadsinnsats fikk vi

  • Nytt ballfangernett på plass, mot veien,
  • tettet hullet i gjerdet etter arbeid langs toglinjen i vinter,
  • overhalt nettoppheng på målene samt merking av banenummerering,
  • malt opp utebenker,
  • ryddet opp etter bandysesongen i kjeller og ute,
  • ryddet på utstyrsrommet,
  • kostet og feid, samt ryddet søppel på området.

Vårdugnad

Våren er her, og det er klart for den årlige dugnaden! Målet for den er å holde banen, området rundt og klubbhuset ved like og best mulig tilrettelagt for sportslig moro, fellesskap, aktivitet og utvikling. Møt opp og gi ditt bidrag!

Dugnaden finner sted lørdag 4. mai kl 11.

TA GJERNE MED VERKTØY HVIS DU HAR: SLAGDRILL (m/6-8 mm borr for betong), FASTNØKLER, SKIFTNØKLER, BATTERIDRILL M/BITS, HAMMER, SAG, AVBITERTANG, MALINGSKRAPER, STÅLBØRSTE, ASS. UTVALG AV SKRUER/SPIKER/STRIPS (kostnaden dekkes), KOSTER og RAKER.

I fjor gjorde vi flere større løft med blant annet storopprydning og istandsetting i kjelleren. I år blir oppgavene lettere:
* montering av ballfangernett, under eksisterende nett ned mot bakken på banesiden mot veien,
* male opp sittebenkene som står på uteområdet, samt annet som trenger nye malingsstrøk,
* finne og gjennomføre løsninger for bedre orden på lagenes ball- og utstyrsrom på det gamle kontoret i klubbhuset,
* opprydning i forbindelse med skifte fra bandy- til fotballsesong: i sprøyteslanger og annet utstyr, paller fra vinteropplaget av fotballmål med mer,
* gå over fotballnettene og merkingen av banenummer på målene slik at disse henger som det skal,
* opprydning langs Nordraaks vei, mot banen,
* raking og kosting, samt
* annet vi ser som trenger et løft

Kom gjerne med innspill på hva du mener bør gjøres. Løsninger som krever mer enn raske, lokale innkjøp må spilles inn i forkant, senest 28/4 så vi får tid til innkjøp.

Vel møtt!

Innkalling til årsmøte

Oppdatering: Det har kommet 3 forslag til behandling, se saksunderlag her. Dette er også distribuert på mail til registrerte medlemmer.

Styret innkaller herved til årsmøte i Frem‐31. Årsmøtet avholdes onsdag 27. mars 2019 kl. 19.00 på Fremhuset.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13. mars 2019 til e-post admin@frem‐31.no.

Årsmøtet er medlemmenes viktigste kanal for å påvirke driften av klubben. Bruk forslags- og stemmeretten din til å bringe klubben i den retningen du ønsker!

Innkalling, sakliste og saksdokumenter finner du her.

Innkallingen er distribuert på mail til registrerte medlemmer i tillegg til utlysningen her.

Velkommen!

Vant, skyfler og annet må av banen hver kveld!

Kommunemannskapene gjør en svært god innsats med snørydding og prepping av banen for oss.  For å fortsette det gode samarbeidet, er det viktig at vi tar vår tørn for å legge til rette forholdene for dem. Ting som blir liggende skjult under snøen og som går i snøfresen medfører kostbare og tidkrevende reparasjoner. Derfor må alt av gjenstander som vant, skyfler og annet av isen hver kveld. Vi henstiller alle brukerne av banen om å ta ansvar for dette. Trenere er ansvarlig for at alt slikt utstyr er av isen etter gjennomført treningsøkt.