Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i Frem-31

Vi innkalte opprinnelig til årsmøte i mars. Det ble utsatt pga. koronasituasjonen. Siden vi nå kan arrangere årsmøte innenfor gjeldende retningslinjer, innkaller vi herved på nytt.

Årsmøtet avholdes derfor 31. august 2020 kl 20.00 på Klubbhuset i Nordraaks vei 65.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 17. august 2020 til admin@frem-31.no. I så fall, vennligst bruk vedlagte mal.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Frem-31.no og på e-post til registrerte medlemmer.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Frem-31 i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Frem-31. Alle medlemmer har uansett møte-, tale- og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Frem-31s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Frem-31 kontaktes på admin@frem-31.no.

Innkallingen er distribuert på e-post til registrerte medlemmer i tillegg til utlysningen her.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret

Forslagsskjema til årsmøte i Frem-31 2020


Takk for støtte ifbm. uteblitt 17.mai!

I år ble det ingen 17. mai-feiring. Kiosken vår på Strand denne dagen uteble dermed. Den gir oss en viktig inntektskilde årlig.

Som plaster på såret har vi likevel mottatt 17.mai-bidrag på Vippsnr vårt (#86522). Totalen er på over 10.000 kr fra mer enn 40 givere! Tusen takk for støtten! Dette er til sammenligning mer enn 1/4 av nettofortjenesten fra fjorårets 17. mai-kiosk!

Åpent for begrenset trening

I tråd med retningslinjer fra NFF, er det igjen åpent for organisert trening ved overholdelse av en del forholdsregler. Som alle har fått med seg, er det viktig at disse overholdes. Forslag til øvelser finnes på linken. Trenere har fått tildelt treningstider som kan benyttes hvis ønskelig for det enkelte laget. God trening, selv om vi fortsatt må begrense oss!

Hilsen styret

Brukere av banen: Vis hensyn!

Brukere av banen bes vennligst følge Folkehelseinstituttets retningslinjer. I skrivende stund er disse blant annet:

– Hold avstand til andre
– Begrens antall personer du har nær kontakt med til noen få av gangen
– Friske barn kan være sammen, men i små grupper
– Utsett større sammenkomster som ikke er nødvendige

Dersom dette ikke overholdes, ser vi oss dessverre nødt til å stenge banen. Oppdaterte retningslinjer finnes på fhi.no.
Hilsen styret

Innkalling til årsmøte

Avlysning: På grunn av omstendighetene, avlyses årsmøtet. Etter vedtektene skal årsmøtet avholdes innen mars. NIF har imidlertid i år gitt en generell dispensasjon til alle klubber om å utsette det til senest 15. juni. Vi vil på bakgrunn av dette innkalle til nytt årsmøte når omstendighetene tillater det. Årsberetning og revidert regnskap 2019 for årsmøtets fastsettelse finnes her.
Hilsen styret

Til medlemmene i Frem-31

Styret innkaller herved til årsmøte i Frem-31.

Årsmøtet avholdes 30. mars 2020 kl 20.00 på Klubbhuset i Nordraaks vei 65.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16. mars 2020 til admin@frem-31.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Frem-31.no og på e-post til registrerte medlemmer.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Frem-31 i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Frem-31. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Frem-31s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Frem-31 kontaktes på admin@frem-31.no.

Innkallingen er distribuert på e-post til registrerte medlemmer i tillegg til utlysningen her.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret


Frem-31 ønsker påfyll til styret

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid og søker foreldre til styret i klubben i vårt hjerte FREM-31.

Litt ut på nyåret er det dags for å sette styret i Frem-31. 4 av 5 plasser er på valg, hvorav vi trenger kandidater til minst 2 av dem. Dette er en glimrende anledning til å ta del vi vår herlige lille klubb, og gjøre en innsats for vår jenter og gutter i sine blå-gule drakter. Her er det ikke nødvendig å sitt å lure/gnure på om skal/skal ikke, men kaste deg ut i det. Du vil angre bittert når barna er blitt store og du ser deg tilbake uten å ha stilt opp for klubben.

Kontinuitet i styrearbeidet er viktig, og vi håper å få med noen av dere foreldrene fra de yngre årskullene med flere år foran dere i klubben! Meld fra til noen av oss i valgkomiteen dersom du kan tenke deg å bidra til at klubben fortsetter å være det fine tilbudet til barna i nærmiljøet, og gjøre rammene for aktiviteten best mulig! Gi oss et hint om det er kandidater du tror ville gjort en god jobb for klubben, så kan vi kontakte dem og høre om de er interessert.

Vi søker kandidater av begge kjønn som bidrar til gode sportslige rammer rundt aktivitetene som klubben driver. Dette innebærer bla. administrasjon av registere og oversikter, økonomi og enkelt regnskapshold samt kommunikasjon med medlemmer, trenere og samarbeidspartnere.

Rollene i styret:

  • Styreleder, på valg – Nicolai Gedde, har sagt villig til å sitte ett år til for kontinuitetens del, og det er vi i komiteen veldig glad for
  • Nestleder, på valg – Ameli Bryn takker av etter kjempeinnsats
  • Leder Fotball, på valg – Yngve Kvistad takker av etter lang tids super innsats
  • Leder Bandy, ikke på valg – Christian Stang valgt inn i fjor og er med videre
  • Bandy/Diverse, på valg – Jo Rønnevig, har sagt seg villig til å ta et år til, høyt verdsatt av komiteen

Styret trenger slik vi ser det også en husansvarlig som vi hadde tidligere. Fotballgruppa trenger forsterkninger utover ny leder, som gruppa med flest aktive barn. Dagens styre er flinke til å fordele oppgaver, og oppfattes som en dynamisk gjeng som ønsker det beste for klubben i vårt hjerte Frem-31. Dette ønsker vi skal fortsette.

For at vi skal ligge i rute til årsmøtet i mars ønsker vi innspill innen 25. januar 2020.

Kandidater av begge kjønn, ikke nøl nå med å ta kontakt på e-mail med Arne, Peder eller Lars i valgkomiteen, så kan vi plinges etter hvert.

Leder, Arne Thoen, epost: arne.thoen@kulelager.no
Medlem, Lars Olerud,  epost: l.o@live.no
Medlem, Peder Bruusgaard, epost: peder.bruusgaard@keep-it.no

Sportslig hilsen
Valgkomiteen Frem-31
Arne Thoen

Sprøyting av banen

Bandysesongen er i gang og islegging på Frembanen nærmer seg. Vi kan garantere fotballforhold fram til 15.11. Etter denne datoen kan imidlertid mål bli ryddet av banen og sprøyting startet opp uten forvarsel – når forholdene for sprøyting vurderes som tilstrekkelige. Vi ser fram til en ny sesong med stadig økende antall bandyspillere!

Velkommen 1. klassinger!

Vi i Frem-31 er representert første skoledag på Lysaker skole for å fortelle om hvordan dere blir med i klubben! For de som ikke kjenner oss, har vi et fotball- og bandytilbud. Grenene har naturlig nok hovedaktivitet henholdsvis om sommeren og vinteren. Dette er en helårskombinasjon av aktiviteter som svært mange barn opplever som morsom, motiverende og utviklende. Vi har som mål å være en lavterskel klubb med lavt prisnivå, og å skape motivasjon og idrettsglede gjennom fellesskap og samhandling.

I etterkant av presentasjonen første skoledag, vil det bli samling for de interesserte på Frembanen. Her vil det gis mer detaljert informasjon. Vi vil lodde stemningen blant foreldre for trener- og koordinatorrolle for i første omgang fotballaget. Erfaringsmessig er det opptil flere gode kandidater til disse rollene, og vi har grunn til å tro på det i år også!

Velkommen til Frem-31!