Nytt medlemsregister

         Stolt medlem!

Klubben har innført nytt medlemsregister. Det for å få oversikt over medlemsmassen, og for å bedre og forenkle administrasjonen.

Registrerte medlemmer støtter klubben økonomisk – ikke bare med egen kontingent, men også ved økte tilskudd utmålt på antall medlemmer.

Hva betyr endringen for deg som medlem?

 • For at du og barna dine skal fortsette å være registrerte medlemmer, må du opprette ny bruker eller logge inn med eksisterende på “Min Idrett“. Dette er NIFs standardløsning for innmelding til klubber mm.
 • Registrer spillerne under familierelasjoner i profilen din. For detaljer, trykk på bildet:
 • NB! Under fanen medlemskap, søk opp Frem -31 for hver spiller/deg selv. Velg gren(er) og trykk “Send søknad”.
 • Registreringsjobben er nå gjort fra din side!  Det vil stå “søknad under behandling” til medlemsansvarlig har godkjent medlemskapet. Det gjøres minimum en gang i uka.
 • Med dette systemet følger innkreving av medlemskontingenter, treningsavgifter etc. via online betalingssystem på Min Idrett.
 • De som allerede har betalt medlemskontingenter og treningsavgifter i 2018, bes også melde seg inn via Min Idrett. Dere vil selvfølgelig ikke motta nye betalingskrav for allerede betalt kontingent/treningsavgift. Vi ønsker dere imidlertid inn i medlemsoversikten så raskt som mulig!

Sliter du? Ta kontakt!

Driftsmelding, lys

Det begynner å bli mørkere om kvelden igjen, og behov for lys. I forbindelse med igangkjøring av lyset for ny “mørketid”, er det avdekket en kabelfeil på tilførselen til lysmastene nærmest jernbanen. Det har gitt flimrende lys. Dette er under utbedring, men lyset på denne siden er utkoblet inntil feilen er utbedret. Lyset på motsatt side vil operere som normalt fra og med i dag.

Toaletter i kjelleren på klubbhuset åpnet

Fra og med i dag er toalettene i kjelleren på klubbhuset åpne  på ettermiddagene og kveldene på hverdager!

Høyre garderobe har fått seg et løft, og er nymalt og fin for anledningen. Takk til særlig kjerneteamet bak: primus motor Arne Thoen,  Jo Rønnevig og Christian Stang. Takk også til resten av dugnadsgjengen fra i vår som gjorde forarbeid med rydding og nedvasking.

Inventaret i  garderoben kommer på plass igjen etter hvert, slik at den blir klar til bruk. Toaletter og dusjer er allerede fullt operative.

Parkering

På ettermiddagene, når utnyttelsen av banen er på det maksimale,  skaper parkering i Nordraaks vei trafikkfarlige situasjoner.  Vi hadde dessverre første ulykke som følge av dette i fjor, mellom syklist og bil. Da heldig- og tilfeldigvis med en voksen syklist, og uten alvorlige skader. Styret i Frem -31 og naboer er bekymret for at det samme skal skje igjen, og da med barn og alvorligere følger.

Derfor ber vi de som bruker banen instendig om:

 • Benytt parkeringsmulighetene oppe på skolen. Det er vel så enkelt å komme seg ut og inn der. Det er under 100 m å gå derfra til banen (se kart under).
 • Respektér parkeringsforbudet på motsatt side av Nordraaks vei i forhold til banen, på samme side som banen i retning bommen og inntil innkjøringen til banen.
 • Respektér innkjøringsforbudet på stikkveien ned mot banen.  Selv om man “bare skal slippe av noen”, skaper inn- og utkjøring i kombinasjon med parkerte biler og barn på sykkel, trafikkfarlige situasjoner.
 • Vi oppfordrer alle til å kjøre flere i samme bil til kamper og trening. Vi oppfordrer alle som har praktisk mulighet for det, til å sykle eller gå. Reduserer vi antallet biler som trenger parkering, reduserer vi sjansen for at ulykker skjer.
 • Trenere bes informere sine gruppers foreldre og motstandere ved kamper.

Vil du være med å påvirke hva vi gjør med klubbhuset?

Årsmøtet i april vedtok at vi setter i gang en komité som skal vurdere hva vi gjør med klubbhuset framover. Styret vedtar på bakgrunn av det på styremøte 4. juli, hvem som blir med i denne komiteen. Hvis du, eller noen du vet om, ønsker å være med eller har spørsmål, meld fra til styreleder.  Vi søker spesielt komitémedlemmer med teknisk bakgrunn og/eller praktisk sans.

 • Komiteen skal bestå av 3-7 medlemmer, hvorav minst 1 medlem fra styret.
 • Den skal vurdere muligheter og alternativer for en rehabilitering av Fremhuset.
 • Vurderingene skal omfatte nødvendige tiltak, fremtidige bruksområder for Fremhuset, kostnadsoverslag og finansieringsmuligheter.
 • Basert på arbeidet kan styret framlegge et investeringsforslag til årsmøtet som avholdes i 2019, alternativt ekstraordinært årsmøte tidligere.

Så langt har vi mottatt uformell interesse fra Per Øyvind Seeberg og Christian Stang for utenom oss i styret, hvor vi er flere som ønsker å delta. Vi vil imidlertid gjerne høre fra flere som kan tenke seg å være med, for å fordele arbeidsoppgavene i klubben mest mulig og for bredest mulig engasjement fra medlemmene!

Omsetningsrekord i Frems 17.mai-bod

Bod-sjef Tommy Skredderstuen og hans team i aksjon mot ny omsetningsrekord.

En stor takk til spesielt sjefen for årets 17. mai-bod, Tommy Skredderstuen, for mange nedlagte timer mot lokalt næringsliv og blant foreldre for å dra i land årets bod med flotte premier. Takk også til alle foreldre som bidrar til klubbkassen. Ny omsetningsrekord på kr 20.766! Inntekter som dette er verdifulle bidrag til egenkapital i forestående investeringer – klubbhus som en av de fremste.

Takk til dugnadsgjengen 5. og 6. mai:-)

Takk til alle dere som var med i helgen og hjalp til med diverse oppgaver på Fremhuset. Det var ett imponerende stykke arbeid som ble gjort – og vi fikk virkelig “svingt kostene på huset”.  Hyller er laget, kjeller fremstår i “ny drakt”, feielister endelig på plass i stuen, og kjøkken er nesten ikke til å kjenne igjen.  Ute fikk vi også kostet og spylt. Herlig! Takk skal dere ha alle sammen!

På vegne av hele styret, LarsO (Husansvarlig)

Dugnad 5. og 6. mai

Som informert om på Årsmøtet til Frem-31, vil det bli arrangert dugnad lørdag 5. mai og søndag 6. mai. Begge dager fra klokken 10.00 – 16.00.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å stille opp og bidra!

Vi trenger bla. å få på plass ny oppvaskmaskin, komfyr og benkeplater på kjøkken, ryddet garderobe 2 i kjeller, lage hyller for utstyr i “hjørnerom”, legge feielister i stue, samt “oppgradere” ute. Lars vil ta ansvar for å kjøpe inn nødvendige materialer, men ta gjerne med verktøy for oppgaver nevnt ovenfor. Om noen kan stille med henger for bortkjøring av skrot og skrammel i kjeller – så ville det vært supert:-)

Vel møtt!

Hilsen “Husansvarlig” LarsO