Kategoriarkiv: All

Vil du være med å påvirke hva vi gjør med klubbhuset?

Årsmøtet i april vedtok at vi setter i gang en komité som skal vurdere hva vi gjør med klubbhuset framover. Styret vedtar på bakgrunn av det på styremøte 4. juli, hvem som blir med i denne komiteen. Hvis du, eller noen du vet om, ønsker å være med eller har spørsmål, meld fra til styreleder.  Vi søker spesielt komitémedlemmer med teknisk bakgrunn og/eller praktisk sans.

  • Komiteen skal bestå av 3-7 medlemmer, hvorav minst 1 medlem fra styret.
  • Den skal vurdere muligheter og alternativer for en rehabilitering av Fremhuset.
  • Vurderingene skal omfatte nødvendige tiltak, fremtidige bruksområder for Fremhuset, kostnadsoverslag og finansieringsmuligheter.
  • Basert på arbeidet kan styret framlegge et investeringsforslag til årsmøtet som avholdes i 2019, alternativt ekstraordinært årsmøte tidligere.

Så langt har vi mottatt uformell interesse fra Per Øyvind Seeberg og Christian Stang for utenom oss i styret, hvor vi er flere som ønsker å delta. Vi vil imidlertid gjerne høre fra flere som kan tenke seg å være med, for å fordele arbeidsoppgavene i klubben mest mulig og for bredest mulig engasjement fra medlemmene!

Omsetningsrekord i Frems 17.mai-bod

Bod-sjef Tommy Skredderstuen og hans team i aksjon mot ny omsetningsrekord.

En stor takk til spesielt sjefen for årets 17. mai-bod, Tommy Skredderstuen, for mange nedlagte timer mot lokalt næringsliv og blant foreldre for å dra i land årets bod med flotte premier. Takk også til alle foreldre som bidrar til klubbkassen. Ny omsetningsrekord på kr 20.766! Inntekter som dette er verdifulle bidrag til egenkapital i forestående investeringer – klubbhus som en av de fremste.

Takk til dugnadsgjengen 5. og 6. mai:-)

Takk til alle dere som var med i helgen og hjalp til med diverse oppgaver på Fremhuset. Det var ett imponerende stykke arbeid som ble gjort – og vi fikk virkelig “svingt kostene på huset”.  Hyller er laget, kjeller fremstår i “ny drakt”, feielister endelig på plass i stuen, og kjøkken er nesten ikke til å kjenne igjen.  Ute fikk vi også kostet og spylt. Herlig! Takk skal dere ha alle sammen!

På vegne av hele styret, LarsO (Husansvarlig)

Dugnad 5. og 6. mai

Som informert om på Årsmøtet til Frem-31, vil det bli arrangert dugnad lørdag 5. mai og søndag 6. mai. Begge dager fra klokken 10.00 – 16.00.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å stille opp og bidra!

Vi trenger bla. å få på plass ny oppvaskmaskin, komfyr og benkeplater på kjøkken, ryddet garderobe 2 i kjeller, lage hyller for utstyr i “hjørnerom”, legge feielister i stue, samt “oppgradere” ute. Lars vil ta ansvar for å kjøpe inn nødvendige materialer, men ta gjerne med verktøy for oppgaver nevnt ovenfor. Om noen kan stille med henger for bortkjøring av skrot og skrammel i kjeller – så ville det vært supert:-)

Vel møtt!

Hilsen “Husansvarlig” LarsO

Frembanen stengt

På grunn av mildvær er vi nødt til å stenge banen for skøyteaktivitet.

Selv om isen kan se bra ut, så smelter isen fra undersiden og lager luftrom. Det vil være svært uheldig å tråkke gjennom disse lommene, både med tanke på skader på barna men også skader på kunstgresset under.

Det vil ikke bli lagt ny is, så nå er det bare å glede seg til fotballsesongen 🙂


Takk for en flott skøytesesong!