Bandy 2011

Oppmann:           Tom lian 997 45 133, tom.t.lian@gmail.com

Trener:                  Kjetil Wiik Johannessen, kjetil@retthjem.no

Oppstart:             Ta kontakt med oppmann for info.

Treningstid:      

***********************************************************************

Sesong 2021/22

Første del av sesongen 2021/2022 bar preg av at det fortsatt er et land preget av pandemi. Vi startet sesongen med KOSA-cup som det heldigvis ble noe av denne gangen. Resterende del av 2021 ble landet på nytt delvis stengt ned og alle planlagte kamper ble utsatt. Dette har ført til at kampprogrammet har vært særlig tett nå i januar og februar. I tillegg har vi deltatt på Snarøya-cup og planlegger deltagelse i Stabekk-cup i mars.

Sesong 2021/22

Sesongen har vært rar sånn som for alle andre. Vi avsluttet 2020-sesongen med 1 turnering og vanlig seriespill. På grunn av vanskelige isforhold ble flere planlagte cuper avlyst og vi fikk dessverre ikke spilt ferdig alle seriekampene. Sesongen 2021 har startet som 2020 sluttet, men nå på grunn av korona-restriksjoner. Vi var påmeldt KOSA-cup som det ikke ble noe av og så langt ser det ikke ut til at det blir verken cuper eller seriespill i år. Vi har økt til 13 aktive spillere og vi har hatt 2 treninger på is fra november. Da vi fikk is på Frem-banen økte vi til 3 treninger pr uke. Det har vært godt oppmøte på alle treningene. Vi har hatt ansvar for kioskdriften 2 helger og holdt oppe med godt med salg.
Trenerteamet består av Kjetil og Tom.

***********************************************************************

Sesong 2019/20

Det har vært stor aktivitet i bandygruppa kull 2011/2012 sesongen 19/20. Vi har nå 12 aktive spillere fra 2011-kullet og 1 fra 2012-kullet. Dette har ført til noen positive utfordringer i form av for mange spillere i noen kamper, men ut over dette er det selvsagt svært positivt med en stor robust gruppe. Vi har så langt deltatt i KOSA-cup med 2 lag, samt at vi stiller med et lag i serien. Vi var påmeldt Haslum-cup som det dessverre ikke ble noe av på grunn av manglende is. Vi er også påmeldt Snarøya-cup i starten av februar og planlegger å melde oss på Stabekk-cup i mars. Stort sett hele laget deltok på Kongsvinger-turen som ble arrangert sammen med fotballgruppa. Vi trener 1 til 2 ganger pr uke, og har nå 3 trenere. Trenerteamet består av Thor Arne, Kjetil og Tom.