Bli med i Frem-31!

Frem-31 er en breddeklubb på nedre Stabekk som er tilknyttet Lysaker skole. Frembanen er en viktig møteplass i nærområdet med kiosk og garderober i Fremhuset. Klubben er foreldredrevet og tilbyr trening i fotball og bandy.

Bli medlem

Innmelding i klubben gjøres i Spond. Du finner gruppekoden for hvert kull under aktivitetene fotball og bandy.