G 2011

Trener Kjetil Wiik Johannessen

Oppmann: Wenche Fone