Årsmøtet arrangeres digitalt , sakliste og -dokumenter.


NB! På grunn av gjeldene retningslinjer fra kommunen, må årsmøtet arrangeres digitalt i sin helhet. Møtetidspunkt er som tidligere annonsert 23. mars 2021 kl 20.00. For å delta bruk lenken: https://frem.whereby.com/årsmøte. Møtet vil starte kl. 20. Vi ber om at alle deltakere kobler seg opp fra 19:30 for å sortere ut evt. tekniske problemer før møtestart.

Vedlagt følger som tidligere annonsert sakliste og -dokumenter til årsmøtet. Melding om dette er distribuert på e-post til registrerte medlemmer.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
styret

Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i Frem-31

Styret innkaller herved til årsmøte i Frem-31.

Årsmøtet avholdes 23. mars 2021 kl 20.00 på Klubbhuset i Nordraaks vei 65.

Ligger vi an til å bli flere enn det føringene tilsier eller noen er i karantene eller med symptomer, får vi finne en løsning der deler av forsamlingen deltar digitalt.

Dersom du planlegger å delta:
  • Vennligst gi beskjed på admin@frem-31.no innen 19. mars.
  • Dersom du har symtomer eller er i karantene, gi beskjed innen den samme datoen eller så tidlig så mulig etter.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars 2021 til admin@frem-31.no. Vennligst bruk vedlagte mal.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Frem-31.no og på e-post til registrerte medlemmer. Årsrapport og revidert regnskap for 2020 finner du her.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Frem-31 i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Frem-31. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Frem-31s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Frem-31 kontaktes på admin@frem-31.no.

Innkallingen er distribuert på e-post til registrerte medlemmer i tillegg til utlysningen her.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret


FREM-31 må ha nye medlemmer i Styret


Innen midten av mars i år trenger Frem-31 nye kluter til posisjoner i Styret og vi trenger 3 nye medlemmer.

Styreleder, Fotball leder og ett Styremedlem

Vi bøyer oss i støvet henholdsvis for Nicolai Gedde som Styre leder og Yngve Kvistad som Fotball-leder etter flere år med formidabel innsats. De har lagt til rette/strømlinjeformet slik at de som kommer etter får en enkel oppgave å føre rollene videre.

Nå er tiden inne for å melde sin interesse, og ta plass i Klubben i vårt hjerte Frem-31.

Den drives på frivillighet, som gir lav terskel for deltakelse økonomisk sett, og slik kan det fortsette.

Båndene mellom barna på Lysaker skole og Klubben er som smidd, og Frembanen er en hærlig arena for samhold i idrettens tegn. Barna på Lysaker skole sogner jo til sin lokale Klubb, og gir en unik plass
for barna og sine foresatte til å bygge gode relasjoner og nye bekjentskaper.

Fotball og Bandy spilles med full innsats av våre håpefulle, og nå har dere muligheten til å delta i Frem-31 sin videre utvikling og ikke bare stå på sidelinja.

Det er en god følelse å se tilbake på innsats for Klubben den dagen barna er blitt større går i 6-7 klasse, og Frem31-deles speller i sine gul-blå drakter. Prizeless til orientering!

«Du speller for flere enn bare dæ sjæl « når du speller/deltar i Frem-31
( sitat fra en sang til en klubb på Østkanten i hovedstaden )

Så kjære foresatte, mødre og fedre som har barn på Lysaker skole i første-andre-tredje-fjerde osv…….. la ballen rulle og ta plass i Styret!

Ta kontakt med en av oss om å stille og/eller forslag til noen dere vet som kan være aktuelle.

Arne Thoen  epost: arne.thoen@kulelager.no
Cecilie Bruusgaard epost: cecilielandgraff@gmail.com
Arild Akre epost: arild.aakre@gmail.com

Sportslig hilsen
Valgkomiteen Frem-31
Arne Thoen

Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i Frem-31

Vi innkalte opprinnelig til årsmøte i mars. Det ble utsatt pga. koronasituasjonen. Siden vi nå kan arrangere årsmøte innenfor gjeldende retningslinjer, innkaller vi herved på nytt.

Årsmøtet avholdes derfor 31. august 2020 kl 20.00 på Klubbhuset i Nordraaks vei 65.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 17. august 2020 til admin@frem-31.no. I så fall, vennligst bruk vedlagte mal.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Frem-31.no og på e-post til registrerte medlemmer.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Frem-31 i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Frem-31. Alle medlemmer har uansett møte-, tale- og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Frem-31s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Frem-31 kontaktes på admin@frem-31.no.

Innkallingen er distribuert på e-post til registrerte medlemmer i tillegg til utlysningen her.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret

Forslagsskjema til årsmøte i Frem-31 2020


Takk for støtte ifbm. uteblitt 17.mai!

I år ble det ingen 17. mai-feiring. Kiosken vår på Strand denne dagen uteble dermed. Den gir oss en viktig inntektskilde årlig.

Som plaster på såret har vi likevel mottatt 17.mai-bidrag på Vippsnr vårt (#86522). Totalen er på over 10.000 kr fra mer enn 40 givere! Tusen takk for støtten! Dette er til sammenligning mer enn 1/4 av nettofortjenesten fra fjorårets 17. mai-kiosk!

Åpent for begrenset trening

I tråd med retningslinjer fra NFF, er det igjen åpent for organisert trening ved overholdelse av en del forholdsregler. Som alle har fått med seg, er det viktig at disse overholdes. Forslag til øvelser finnes på linken. Trenere har fått tildelt treningstider som kan benyttes hvis ønskelig for det enkelte laget. God trening, selv om vi fortsatt må begrense oss!

Hilsen styret

Brukere av banen: Vis hensyn!

Brukere av banen bes vennligst følge Folkehelseinstituttets retningslinjer. I skrivende stund er disse blant annet:

– Hold avstand til andre
– Begrens antall personer du har nær kontakt med til noen få av gangen
– Friske barn kan være sammen, men i små grupper
– Utsett større sammenkomster som ikke er nødvendige

Dersom dette ikke overholdes, ser vi oss dessverre nødt til å stenge banen. Oppdaterte retningslinjer finnes på fhi.no.
Hilsen styret