Bandy

Leder av bandyavdelingen: Styret i Frem

**********************************

Sponsorer:
Gruppen har de to siste årene vært så heldige å ha fått to tilskudd fra Sparebankstiftelsen DnB. Først fikk vi to bandymål, keeperskinn og mange køller, og i høst fikk vi tilskudd til innkjøp av 60 nye drakter.
I tillegg har Kiwi i Professor Kohts vei sponset oss med 6200,- til kjegler, baller og overtrekkdrakter.

Vi må også takke de faste sponsorene SAP, Sikkerhetsrådgivning, Printbox og Positron som stiller velvillig opp, år etter år!

**********************************

*************************************************************************

Bandyskole for 1. og 2. klasse

Bandy egner seg like godt for jenter som for gutter. Alle er velkomne ingen forkunnskaper om bandy trengs, vi har barn på alle nivåer som deltar i dag.

************************************************************************

************************************************************************

Lag 2009,       Link til nettside

************************************************************************

Knøtt 2010,       Link til nettsiden

************************************************************************

Knøtt 2011        Link til nettsiden

Oppmann:

Tom Lian tlf 92245661,  Mail; tom.t.lian@gmail.com

Kjetil Wiik Johannessen, Mail; kjetil@retthjem.no

************************************************************************

Knøtt 2014  

Oppmann: Knut Lind
Trener:    Martin Rønnevig

************************************************************************

Linke til: Norges Bandy Forbund