Frembanen

Banefordeling

Her kan du se eller laste ned banefordelingen med treningstider for alle Frem-lag.

Hvor er Frembanen?

Parkering

For minst mulig forstyrrelse av annen trafikk og for å redusere faren for ulykker, ber vi deg vennligst

  • benytte parkeringsmulighetene oppe på skolen. Det er 100 m å gå derfra til banen (se kart under).
  • respektere parkeringsforbudet på motsatt side av Nordraaks vei i forhold til banen, på samme side som banen i retning bommen og inntil innkjøringen til banen.
  • respektere innkjøringsforbudet på stikkveien ned mot banen.  Selv om man “bare skal slippe av noen”, skaper inn- og utkjøring i kombinasjon med parkerte biler og barn på sykkel, trafikkfarlige situasjoner!

Sykle gjerne til trening og kamper! Det er fin oppvarming og reduserer antall biler. Fra Bekkestua tar det eksempelvis 7 min å sykle til banen, og 12 min hjem igjen.

Baneinndeling

5er-banene går i lengderetning av banen. 7er-banene på tvers.

Baneregler

Hjelp oss å ta vare på den fine banen vår!

Følgende er ikke tillatt på kunstgresset:

  • Hunder – av hygieniske grunner
  • Snus og mat
  • Sykler og annet på hjul. Sykler bes parkert på asfalten i enden mot klubbhuset.

Vennligst ta med deg søppel av banen og kast det i søppeldunkene ved inngangene og ved klubbhuset.