Beliggenhet

Parkering

For minst mulig forstyrrelse av annen trafikk og for å redusere faren for ulykker, ber vi deg vennligst

  • benytte parkeringsmulighetene på skolens område. Skolen ligger rett overfor banen (se kart ).
  • respektere parkeringsforbudet på motsatt side av Nordraaks vei i forhold til banen, på samme side som banen i retning bommen og inntil innkjøringen til banen.
  • respektere innkjøringsforbudet på stikkveien ned mot banen.  Selv om man “bare skal slippe av noen”, skaper inn- og utkjøring i kombinasjon med parkerte biler og barn på sykkel, trafikkfarlige situasjoner!

Sykle gjerne til trening og kamper! Det er fin oppvarming og reduserer antall biler. Fra Bekkestua tar det eksempelvis 7 min å sykle til banen, og 12 min hjem igjen.