Kontakt oss

Leie av klubbhuset bestilles under siden Fremhuset. Spørsmål angående dette rettes til
Malin Larsen: husstyrer og styremedlem malinlars@gmail.com

Øvrige i styret:

Leopold von Ubisch: styreleder, leopoldvonubisch@gmail.com

Christine Sagstuen: nestleder, christine_sagstuen@hotmail.com

Jo Rønnevig: styremedlem, joronn@gmail.com

Erik Heumrønningen: leder fotball fotball@frem-31.no

Harald Eide: leder fotball fotball@frem-31.no

Kontonummer hovedstyret: 1627.32.09003

Organisasjonsnummer: 987 977 086