Medlemskap

Typer medlemskap

Det er tre typer medlemskategorier:

Familiemedlemskap kr 1100,-
Enkeltmedlemskap kr 600,-
Støttemedlemskap kr 200,-

Kontingenten dekker generell drift av klubben, herunder baner, klubbhus, vaktmester, forsikring etc., og kommer i tillegg til treningsavgiften som sendes ut separat fra de enkelte gruppene [fotball og bandy].

Familiemedlemskap omfatter medlemskap for alle familiens barn og to personer over 25 år. Familiemedlemsskap gir rett til én stemme i årsmøte.

Enkeltmedlemskap omfatter en enkelt spiller.

Støttemedlemskap er for alle som ikke har aktive spillere i klubben, men som likevel ønsker å støtte den lokale barne- og ungdomsidretten!

Årsrapporter

2018

Årsmøte

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Årsmøtet velger blant annet representanter til styret. Alle klubbens medlemmer har adgang til møtet. Alle medlemmers stemme teller likt under visse forutsetninger: familemedlemskap teller én stemme, medlemmet må ha fylt 15 år, ha vært medlem i minimum én måned og oppfylt medlemsforpliktelsene.

Årsmøteinnkallinger og -protokoller:
2019
Innkalling
Protokoll

Vedtekter

Klubbens vedtekter finner du her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *