Medlemskap

Typer medlemskap

Det er tre typer medlemskategorier:

Familiemedlemskap kr 1100,-
Enkeltmedlemskap kr 600,-
Støttemedlemskap kr 200,-

Kontingenten dekker generell drift av klubben, herunder baner, klubbhus, vaktmester, forsikring etc., og kommer i tillegg til treningsavgiften som sendes ut separat fra de enkelte gruppene [fotball og bandy].

Familiemedlemskap omfatter medlemskap for alle familiens barn og to personer over 25 år. Familiemedlemsskap gir rett til én stemme i årsmøte.

Enkeltmedlemskap omfatter en enkelt spiller.

Støttemedlemskap er for alle som ikke har aktive spillere i klubben, men som likevel ønsker å støtte den lokale barne- og ungdomsidretten! Støttemedlemskap gir ikke stemmerett ved årsmøte.

Årsrapporter

2018 2019 2020

Årsmøte

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Årsmøtet velger blant annet representanter til styret. Alle klubbens medlemmer har adgang til møtet. Alle medlemmers stemme teller likt under visse forutsetninger: familemedlemskap teller én stemme, medlemmet må ha fylt 15 år, ha vært medlem i minimum én måned og oppfylt medlemsforpliktelsene.

Årsmøteinnkallinger og -protokoller:

2019 2020 2021
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll

Vedtekter

Klubbens vedtekter finner du her.