Stikkord: Årsmøtet

 • Innkalling til årsmøte

  Avlysning: På grunn av omstendighetene, avlyses årsmøtet. Etter vedtektene skal årsmøtet avholdes innen mars. NIF har imidlertid i år gitt en generell dispensasjon til alle klubber om å utsette det til senest 15. juni. Vi vil på bakgrunn av dette innkalle til nytt årsmøte når omstendighetene tillater det. Årsberetning og revidert regnskap 2019 for årsmøtets…

 • Årsmøte – innkommet forslag nr 2

  Styremedlem og leder av bandy Jo Rønnevig har fremmet følgende forslag til sak om valg av styremedlemmer:   Med referanse til sak nr. 9 i årsmøteinnkallingen fremmer jeg kandidatene Nicolai Gedde til vervet som styreleder i hovedstyret og Ameli Larwik Bryn som nestleder i hovedstyret til Frem-31. 

 • Årsmøte – innkommet forslag nr 1

  1) Sak: Få til en ordning når det gjelder å ta vare på utemateriell som de grønne mobile le-husene, fotballmål stramme opp nett, få på plass og rette opp banemarkerings-plakater, rydde jevnlig i lille garderoben og den røde bua og oppsamling/plukking av avfall på området sommer som vinter. Tømming søppelkasser ved kiosk og hoved-inngang som…

 • Innkalling til årsmøte i Sportsklubben Frem-31

  Det innkalles herved til årsmøte i Sportsklubben Frem-31. Møtet avholdes mandag 16. april 2018, kl. 20:00 i klubbhuset på Frembanen. Les mer: Innkalling til årsmøtet