Innkalling til årsmøte

Avlysning: På grunn av omstendighetene, avlyses årsmøtet. Etter vedtektene skal årsmøtet avholdes innen mars. NIF har imidlertid i år gitt en generell dispensasjon til alle klubber om å utsette det til senest 15. juni. Vi vil på bakgrunn av dette innkalle til nytt årsmøte når omstendighetene tillater det. Årsberetning og revidert regnskap 2019 for årsmøtets fastsettelse finnes her.
Hilsen styret

Til medlemmene i Frem-31

Styret innkaller herved til årsmøte i Frem-31.

Årsmøtet avholdes 30. mars 2020 kl 20.00 på Klubbhuset i Nordraaks vei 65.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16. mars 2020 til admin@frem-31.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Frem-31.no og på e-post til registrerte medlemmer.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Frem-31 i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Frem-31. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Frem-31s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Frem-31 kontaktes på admin@frem-31.no.

Innkallingen er distribuert på e-post til registrerte medlemmer i tillegg til utlysningen her.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styretKommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *