Vil du være med å påvirke hva vi gjør med klubbhuset?

Årsmøtet i april vedtok at vi setter i gang en komité som skal vurdere hva vi gjør med klubbhuset framover. Styret vedtar på bakgrunn av det på styremøte 4. juli, hvem som blir med i denne komiteen. Hvis du, eller noen du vet om, ønsker å være med eller har spørsmål, meld fra til styreleder.  Vi søker spesielt komitémedlemmer med teknisk bakgrunn og/eller praktisk sans.

  • Komiteen skal bestå av 3-7 medlemmer, hvorav minst 1 medlem fra styret.
  • Den skal vurdere muligheter og alternativer for en rehabilitering av Fremhuset.
  • Vurderingene skal omfatte nødvendige tiltak, fremtidige bruksområder for Fremhuset, kostnadsoverslag og finansieringsmuligheter.
  • Basert på arbeidet kan styret framlegge et investeringsforslag til årsmøtet som avholdes i 2019, alternativt ekstraordinært årsmøte tidligere.

Så langt har vi mottatt uformell interesse fra Per Øyvind Seeberg og Christian Stang for utenom oss i styret, hvor vi er flere som ønsker å delta. Vi vil imidlertid gjerne høre fra flere som kan tenke seg å være med, for å fordele arbeidsoppgavene i klubben mest mulig og for bredest mulig engasjement fra medlemmene!


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *